Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcement

TENDER FOR KIOSKS MANAGEMENT AND SALES AT TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS

KHEDN.jpg

KENYATAAN TAWARAN

1. Tawaran-Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2.Tawaran-tawaran hendaklah dibuat dalam dua salinan dan dihantar dalam sampul surat tertutup. Pada bahagian atas sampul surat hendaklah ditulis bilangan tawaran serta tarikh tutup tawaran itu tanpa menunjukkan identiti pengirim.

Attachments
Created at 5/02/2018 16:12 by Siti Nurliah Binti Hj Milen
Last modified at 17/11/2018 13:50 by Nusratina Binti Hj Md Daud