Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg/Slider_images/Kg Ayer.jpg

SIARAN AKHBAR PEMBERIAN PENGURANGAN CUKAI BANGUNAN SEMASA (TAX RELIEF) BAGI TAHUN 2020

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

Kenyataan Tawaran

​​Kenyataan Sebutharga
Bilangan Rujukan : JBBSBH/SH/2024-2025/28/MTECH/01


Tajuk Sebutharga : Quotation To Supply And Delivery of Toner / Cartridge Printer For Bandar Seri Begawan Municipal Department, Ministry of Home Affairs


Hari, Tarikh dan Jam Tutup : Hari Khamis, 20/06/2024, Jam 2.00 Petang


Keterangan boleh diperolehi dari : Bahagian Pentadbiran, Tingkat 4, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan Jalan Perdana Menteri

JBBSBSH2024-202528MTECH01.jpg

Kenyataan Tawaran
Kenyataan Sebutharga:
Bilangan Rujukan : JBBSB/SH/2023-2024/26/BPPK/19

Tajuk Sebutharga : Pembekalan Satu (01) Unit 'Turf Roller' Untuk Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

Hari, Tarikh dan Jam Tutup : Hari Khamis, 27/06/2024, Jam 2.00 Petang

Keterangan lanjut boleh diperolehi dari : Bahagian Perkhidmatan Perbandaran dan Kebersihan, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan.


JBBSBSH2023-202426BPPK19.jpg

Kenyataan Tawaran
Kenyataan Sebutharga:
Bilangan Rujukan : JBBSBH/SH/2024-2025/25/UB/03


Tajuk Sebutharga : Six (6) Months (July-December 2024) Contract To Supply, Delivery and Installation Tyres For Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan Vehicles

Hari, Tarikh dan Jam Tutup : Hari Khamis, 20/06/2024, Jam 2.00 Petang

Keterangan boleh diperolehi dari : Unit Bengkel, Seksyen Pemuliharaan Aset, Bahagian Pengurusan Pemuliharaan Estet, Depot Jabatan Bandaran, Kampong Belimbing Subok, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan.


JBBSBSH2024-202525UB03 (1).png

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online. 
Emel : info@bandaran-bsb.gov.bn
Facebook : jabatan bandaran bsb
Instagram : jabatanbandaran.bsb
Hotline : +673 717 9900​

 Galeri Jabatan Bandaran

This library either no longer exists or has no images in it. Please select a different library.