Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcement

Kenyataan Tawaran

JBBSBSH-20232024-33-BKB-12.png

KENYATAAN BAGI MENDAPATKAN TAWARAN SEBUTHARGA
BILANGAN RUJUKAN : JBBSB/SH/2023-2024/33/BKB/12
TAJUK SEBUTHARGA :
TWO YEARS (24 MONTHS) TERM CONTRACT MANAGEMENT OF WATER FEATURE AT:-
1. MERCU DIRGAHAYU 60 JALAN MC ARTHUR, BANDAR SERI BEGAWAN.
2. TUGU CENDERA KENANGAN, TAMAN SIR MUDA OMAR ALI SAIFUDDIEN, JALAN SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN, BANDAR
HARI, TARIKH DAN JAM TUTUP : HARI KHAMIS, 07/09/2023, JAM 2.00 PETANG.
KETERANGAN LANJUT BOLEH : Bahagian Khidmat Bantu, Tingkat 2, Pejabat Timbalan Pengerusi Lembaga Bandaran, Bangunan B1, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Seri Beribi, Kampong Beribi dan Tarikh terakhir bagi mendapatkan dokumen sebutharga berkenaan ialah pada hari Selasa, 05 September 2023, Jam 11.00 Pagi.
1. Sebutharga adalah dipelawa daripada Syarikat-Syarikat dan Pembekal-Pembekal yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam menurut Seksyen 16 dan 17 dari akta Nama-Nama Perniagaan (Bussiness Names Act) dan sebutharga ini hanya layak bagi Syarikat-Syarikat dan Pembekal-Pembekal yang mempunyai kategori kerja Kod B01 (std) Kerja-kerja Bangunan dalam Kelas I, II atau III.
2. Dokumen Sebutharga akan dikenakan bayaran sebanyak B$10.00 (Sepuluh Ringgit Brunei) bagi Yuran Tawaran DAN pembayaran hanya boleh dibuat di Kaunter Pembayaran Bahagian Kewangan, Tingkat 3 Bangunan Ibu Pejabat Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri. Tarikh terakhir bagi mendapatkan dokumen sebutharga berkenaan ialah pada Selasa, 05 September 2023, Jam 11.00 Pagi.
3. Sebutharga dan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat serta Sijil Perniagaan Seksyen 16 dan 17 yang disebutkan di atas hendaklah dihadapkan dalam sampul surat tertutup dengan menulis di sebelah luarnya bilangan rujukan serta tarikh tutup sahaja tanpa menunjukkan sebarang identiti pengirim atau tajuk sebutharga kepada:-
PENGERUSI JAWATANKUASA SEBUTHARGA
JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
4. Sampul surat berkenaan hendaklah dimasukkan ke:-
PETI TAWARAN SEBUTHARGA
TINGKAT 3,
BANGUNAN JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
JALAN PERDANA MENTERI BA1512
NEGARA BRUNEI DARUSSALAMAttachments
Created at 31/08/2023 09:54 by Nadirah Binti Budin
Last modified at 31/08/2023 09:54 by Nadirah Binti Budin