Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg/Slider_images/Kg Ayer.jpg

Request For Proposal

​(1) To Invest, Build and Operate The Integrated Development of Multi-Storey Car Park Building and Bumiputera Commercial Trade Centre;

(2) To Invest, Build and Operate The Development of APTK Building

RFP 1 2 Extended.jpg

28-November-2019 8:00 AM
Majlis 49 Kali Khatam Al-Quran
27-Oktober-2019 9:30 AM
Pertandingan Tenpin Boling
20-Oktober-2019 8:00 AM
Larian Bandar
12-Oktober-2019 8:00 AM
Kempen Kesihatan dan Derma Darah

Majlis Ibadah Korban Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan DiBawahnya Bagi Tahun 1440 H / 2019 M Dikendalikan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

Bandar Seri Begawan

Rabu , 13 Zulhijjah 1440 bersamaan 14 Ogos 2019

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya pada petang tadi telah mengadakan Majlis Ibadah Korban Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masehi, yang dikendalikan oleh Jabatan Bandaran Bandar Sei Begawan bertempat di Aras Bawah Bangunan Ibu Pejabat Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan.

 

IMG_0626.JPG

Notis 8 Zulkaedah 1440 / 11 Julai 2019

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun bagi Daerah Brunei dan Muara akan diadakan pada hari Ahad, 25 Zulkaedah 1440H bersamaan 28 Julai 2019M bertempat di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

Image_00074.jpg

COURTESY CALL BY NANJING MUNICIPALITY TO BANDAR SERI BEGAWAN

​Courtesy Call By Nanjing Municipality to Bandar Seri Begawan

IMG_6227.JPG

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online.

 Galeri Jabatan Bandaran