Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg/Slider_images/Kg Ayer.jpg

SIARAN AKHBAR PEMBERIAN PENGURANGAN CUKAI BANGUNAN SEMASA (TAX RELIEF) BAGI TAHUN 2020

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

Kenyataaan Bagi Mendapatkan Tawaran Sebutharga

Kenyataan Tawaran 2021-2022.jpg

SIARAN AKHBAR JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI 19 RABIULAKHIR 1443H / 24 NOVEMBER 2021M

Berikutan Kenyataan Media Jabatan Perdana Menteri pada hari Selasa, 4 Rabiulakhir 1443 bersamaan 9 November 2021 bagi mengumumkan permulaan Fasa Peralihan di bawah Rangka Kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 pada hari Jumaat, 14 Rabiulakhir 1443 bersamaan 19 November 2021., Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan ini ingin memaklumkan mengenai kemaskini pembukaan perkhidmatan-perkhidmatan kaunter Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan.PR KEMASKINI PEMBUKAAN KAUNTER JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN copy.jpg

WEBLINK RANGKA KERJA KEBANGSAAN PERLINDUNGAN KANAK-KANAK (NATIONAL FRAMEWORK ON CHILD PROTECTION (NFCP)

​ http://japem.gov.bn/Documents/nfcp.pdf

nfcp.jpg

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online.

 Galeri Jabatan Bandaran