Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1Covid-19.png/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg

SIARAN AKHBAR PEMBERIAN PENGURANGAN CUKAI BANGUNAN SEMASA (TAX RELIEF) BAGI TAHUN 2020

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

28-November-2019 8:00 AM
Majlis 49 Kali Khatam Al-Quran
27-Oktober-2019 9:30 AM
Pertandingan Tenpin Boling
20-Oktober-2019 8:00 AM
Larian Bandar
12-Oktober-2019 8:00 AM
Kempen Kesihatan dan Derma Darah

BORANG B : (LEBIH DARI SATU AKUAN) PERMOHONAN PELEPASAN CUKAI BANGUNAN (RELIEF BUILDING TAX) DISEBABKAN OLEH WABAK COVID-19

​Borang B : (Lebih Dari satu Akuan) Permohonan Pelepasan Cukai Bangunan (Relief Building Tax) Disebabkan oleh Wabak Covid-19

borang B covid.jpg

BORANG A : (SATU AKAUN) PERMOHONAN PERLEPASAN CUKAI BANGUNAN (RELIEF BUILDING TAX) DISEBABKAN OLEH WABAK COVID-19

​Borang A : (Satu Akaun) Permohonan Pelepasan cukai Bangunan (Relief Building Tax) Disebabkan oleh Wabak Covid-19

borang A covid 19.jpg

AKTIVITI RIADAH KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI BERSAMA JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN

​Aktiviti Riadah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Bersama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan Anjuran Pegawai-Pegawai Fokal Program Workplace and Health (WAH) Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

WhatsApp Image 2020-02-22 at 8.41.17 AM.jpeg

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online.

 Galeri Jabatan Bandaran