Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

Description
  
Front image
  

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

  

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

​KALENDAR MAJLIS-MAJLIS SAMBUTAN MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN PENUKARAN NAMA BANDAR BRUNEI KEPADA BANDAR SERI BEGAWAN  KALI KE- 50 TAHUN 2020

  

Calender Event Penukaran Nama Bandar ke 50 tahun 1-page-001.jpg

​Pendaftaran adalah dibukakan kepada warga dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam yang mencukupi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

  

BORANG PENDAFTARAN BANDARKU CERIA-1.jpg

​AKTA KESALAHAN KESALAHAN KECIL PENGGAL 30 BAB 12 (1) SAMPAH

  

akta sampah.jpg

​Gerai Perayaan Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 Tahun Bagi Daerah Brunei dan Muara.

  

SIARAN AKHBAR GERAI PERAYAAN JULAI-1.jpg